Dobrodošli u sustav prijave projekata na BalCannes 2017.

Molimo vas da pažljivo ispunite ovu prijavnicu. Prijavom na BalCannes, organizatoru je dan pristanak za objavu prijavljenih projekata u izvornom obliku za sve potrebe projekta. Primljena prijava smatra se konačnom te se podaci u njoj ne mogu naknadno mijenjati.

CIJENA PRIjAVE POJEDINOG PROJEKTA
1.125 kn (152 €) + PDV
ili za članove HURA, SOZ, IAA, UEPS, AMAC, MAAM i DSOJ
999 kn (135€) + PDV
4+ opcija: Prva 4 prijavljena projekta iste agencije se plaćaju, a prijava svih sljedećih projekata (peti, šesti, sedmi, itd.) je besplatna

Ovdje uploadajte vaš videosažetak, trajanja do 3 minute, (format: mp4, min. res. 1280 x 720, max 200 MB).

VAŽNO:
Molimo kliknite “Dodaj video”, odaberite željenu datoteku te zatim obavezno pokrenite upload klikom na “Start” gumb za pokretanje prijenosa te pričekajte završetak upload procesa. Sami upload možete pratiti putem progress bara.

Add My files...
 


Video

  • Name:

    Size:

(samo za agencije koje prvi put prijavljuju)

  • Name:

    Size:

Tvrtka oglašivač Agencija
1
1

Ime i prezime * Tvrtka * Funkcija * E-mail *
1
1

Kontakt podaci prijavitelja

Podaci o platitelju

Submission pending