Srebrn Tuš

Srebrn Tuš

www.srebrn.rs

Kneginje Ljubice 4

Beograd, Srbija

ČLANICA Member of UEPS

Mi u Srebrn&Tušu obožavamo moderne tehnologije,ali i dalje verujemo u nezamenljivu ulogu ljudi.
I to ljudi sa vizijom.

Zaljubljenici u moderne tehnologije vrlo često vole da kažu da će fabrike i firme u budućnosti imati samo dvoje zaposlenih - čoveka i psa. Zadatak čoveka će biti da nahrani psa, a zadatak psa da spreči čoveka da dodiruje mašine.
Mi u Srebrn&Tušu obožavamo moderne tehnologije, ali i dalje verujemo u nezamenjivu ulogu ljudi. I to ljudi sa vizijom. Jer, upravo je vizija ono što izdvaja uspešne od prosečnih i neuspešnih.

Uspešni predviđaju poslovne tokove i maksimalno koristeći sve kapacitete svoje kompanije idu u korak sa budućnošću. Srebrn&Tuš d.o.o. Beograd je jedna od najstarijih marketinških firmi na srpskom tržištu.
Osmislili smo i realizovali brojne uspešne i nagrađivane kampanje i projekte. Ipak, sigurni smo da suština svih naših uspeha leži u partnerskom odnosu sa klijentima. Iz tog partnerstva proizilaze fleksibilna, kreativna i ekonomski isplativa rešenja, strategije i vizije kao preduslovi za uspešno poslovanje naših klijenata.

Projekti