Bruketa&Žinić&Grey
Top 25

Bruketa&Žinić&Grey

www.bruketa-zinic.com

Zavrtnica 17

Zagreb, Hrvatska

ČLANICA Member of HURA

Bruketa&Žinić&Grey dio je međunarodne mreže reklamnih agencija Grey od kada je 2017. najveća svjetska grupacija za komunikacijske usluge WPP investirala u agenciju Bruketa&Žinić OM. Unutar Grey mreže agencija djeluje kao brand, product & retail design hub te kao digital shopper hub. Bruketa&Žinić OM osvojili su preko 450 priznanja za oglašavanje i dizajn. Advertising Age proglasio je B&Ž međunarodnom malom agencijom, a Campaign svrstao među vodeće neovisne agencije na svijetu. Na globalnom Effie Indexu učinkovitosti B&Ž je bila druga neovisna agencija.

Bruketa&Žinić&Grey rješavaju komunikacijske izazove oglašivača koristeći se svim dostupnim alatima tržišnih komunikacija.

Projekti