Vijesti

BalCannes priča iza projekta: Akcija – Are You Syrious?

Komunikacijska kampanja za humanitarnu udrugu koja će potaknuti javnost na doniranje kako bi pomogli djeci izbjeglicama

Are You Syrious je udruga koja pomaže pojedincima i obiteljima koji su u potrazi za sigurnim prostorima bili prisiljeni napustiti svoje domove. Najveći izazov bio je prikupiti donacije za djecu školarce, stoga je zadatak agencije Imago Ogilvy bio osmisliti originalnu komunikacijsku kampanju za humanitarnu udrugu koja će potaknuti javnost na doniranje kako bi pomogli djeci izbjeglicama.

O tome kako je nastala kampanja Akcija – Are You Syrious?, koja je svrstana među 25 najboljih na BalCannesu 2017., govori kreativna direktorica agencije Imago Ogilvy Mirka Modrinić.

Do ideje smo došli… želeći zajedno s udrugom Are You Syrious? pomoći izbjeglicama, pogotovo djeci. Razmišljajući kako pobuditi interes javnosti, shvatili smo da većina reagira na bazične akcijske oglase u svim hrvatskim medijima. Kupci prate akcijske prodaje razmišljajući kako sebi priskrbiti određene proizvode ili usluge. Iskoristili smo ovaj format oglasa za jednu sasvim drugu, humanu poruku.

Kampanja je istovremeno suptilna kritika potrošačkog društva i svih nas koji smo spremni izdvojiti novac i za nepotrebne stvari, ali puno manje za pomoć onima kojima je to potrebno.

Nit vodilja bila nam je… zapitali smo se ako nas riječ “akcija” može motivirati da potrošimo, može li nas motivirati da pomognemo?

Tijekom realizacije najveći problem s kojim smo se susreli bio je… nije bilo problema, sve je teklo glatko, i agencija i vanjski suradnici bili su spremni pomoći da se kampanja realizira.

Najvećim doprinosom ove kampanje smatramo… podizanje svijesti o tome da je izbjeglicama, pogotovo djeci, potrebna naša pomoć, ali i osvještavanje vlastitog konzumerističkog mentaliteta. I, naravno, konkretna prikupljena pomoć.

A njena posebnost je u… u tome što humanističku poruku iznosi u formi tipičnog konzumerističkog akcijskog oglasa.

Kad je riječ o našem projektu najponosniji smo na… to što smo mogli pomoći onima kojima je bilo potrebno, zbog čega smo se osjećali bolje i kao profesionalci i kao ljudi.

Kad bismo sada išli ispočetka… vjerujemo da bismo napravili ovu kampanju u još širem opsegu i duljeg trajanja.

U cijelom procesu naučili smo… da smo svi iznimno motivirani kad su u pitanju kreativna rješenja koja doprinose općem dobru. Društvena odgovornost i agencija i klijenata važna je za motivaciju i zadovoljstvo poslom.

Ono što sigurno niste znali je… da i vi možete pomoći ako se javite na FB Are You Syrious?

Pogledajte projekte agencije Imago Ogilvy i uz to više saznajte na: www.balcannes.com/agency/imago-reklamna-agencija/

Izvor: Media Marketing