Stožer

Stožer

www.stozer.com

Majke Terezije 2

Zagreb, Hrvatska

Stožer je Boutique agencija koja se bavi grafičkim dizajnom, osmišljavanjem i izvedbom nekonvencionalnih promotivnih aktivnosti, novim medijima, te projektima u vlastitoj produkciji.
Glavna niša Stožera je proučiti zadanu materiju te realizirati ideju i načine
kako se najoriginalnije prezentirati javnosti.

Projekti