Propulsion

Propulsion

propulsion.fund/

Palmotićeva 25

Beograd, Srbija

ČLANICA SAMAMCHAM

PROPULSION je full-service komunikacijska agencija sa produkcionim centrima u Sarajevu i Beogradu specijalizovana za inovativne društveno angažovane kampanje i projekte. Agencija je i osnivač fondacije Propulsion Fond kroz koju za najveće kompanije u regionu razvijamo i sprovodimo programe društvene odgovornosti vredne više od milion evra.

Propulsion zauzima jedinstvenu tržišnu nišu između osnovne delatnosti klijenata, njihovih društveno odgovornih projekata, PR-a, komunikacija i marketinga. Za blizu 60 klijenata godišnje, naš tim proizvede desetine zaokruženih kreativnih, digitalnih, dizajnerskih, print, PR, lobističkih, community i video-kampanja koje dopiru do stotina hiljada ljudi.

Projekti