Prime Communications

Prime Communications

www.prime.ba

Meše Selimovića 55

Banja Luka 78000, BiH

Prime Communications d.o.o. je agencija za odnose s javnošću, marketing i komunikacije, osnovana 2002. godine, sa vizijom da postane agencija koja će svojim klijentima pružiti najviši kvalitet usluga iz oblasti odnosa s javnošću i da postane agencija za najkvalitetniji vid razvoja i edukacije PR-ovaca.
Danas je Prime Communications d.o.o. prerasla u agenciju koja svojim klijentima pruža i usluge iz drugih oblasti koje su kompatibilne sa odnosima s javnošću.
Prime Communications d.o.o. je na tržištu pozicionirana kao vodeća PR agencija u BiH.
Svoju tržišnu poziciju je izgradila i kao jedina PR agencija u BiH sa kancelarijama u Sarajevu i Banjoj Luci te kao agencija koja svojim klijentima pored PR i marketing usluga nudi i najkvalitetenije usluge grafičkog i web dizajna, online komunikacija, istraživanja, organizacije događaja i poslovne edukacije.
Prime Communications d.o.o. čini tim od 20 ambicioznih, energičnih, liderski orijentisanih i visoko motivisanih ljudi koji rade u više sektora:

• Odnosa s javnošću
• Online komunikacije
• Istraživanja javnog mnijenja
• Web dizajna
• Grafičkog dizajna
• Event menadžmenta
• Press clippinga i media monitoringa
• Medijskih analiza
• Marketinga
• Edukacije

Projekti