Fabrika

Fabrika

www.fabrika.com

Zmaja od Bosne 47A

Sarajevo, BiH

Fabrika je marketinška agencija koja pruža sve vrste usluga i nudi svojim klijentima programe potpune komunikacije.

Mi posjedujemo sve kapacitete potrebne za strateške marketinške analize i marketinške analize medija.

Naši ljudi različitih profesionalnih usmjerenja imaju široko znanje i poznavanje međunarodnih standarda. Slijedimo svjetske trendove i nudimo inovativnu komunikaciju koja najbolje odgovara vašim potrebama i budžetu. Naši se kapaciteti sastoje od odjela za grafički dizajn, audio i video nelinearne montaže, audio studija za snimanje i obradu materijala, kapaciteta za video animacije i postprodukciju.

Oglašavanje
Kreativne strategije
Media strategije
Promocija za potrošače, poslovni događaji i BTL aktivnosti
Grafički dizajn
TV i radio produkcija
Izrada web prezentacija
Naša filozofija je - izgraditi partnerstvo jednakih, partnerstvo koje uključuje medije, agencije i klijente.
Počeci rada Fabrike sežu do 1985. godine, kada je osnovan dizajnerski tim TRIO. Ime FABRIKA se, međutim, pojavljuje tek 1989. godine, kada je grupa dizajnera odlučila da svoj studio proširi u agenciju. Najvažniji period razvoja agencije počinje nakon rata, 1997. godine. Agencija se razvija, upošljava dodatne profesionalce i iz godine u godinu nudi sve više usluga. U 2000. godini Fabrika postaje najveća domaća nezavisna agencija koja svoje poslovanje zasniva na godišnjem obrtu sredstava. Fabrika iz godine u godinu raste i na tržištu se danas takmiči sa međunarodnim grupama i agencijama. Fabrika se pozicionirala kao jedna od tri najveće agencije u Bosni i Hercegovini koje pružaju potpune usluge.

U usporedbi sa ostalim „velikim igračima“, jedinstvenost Fabrike leži upravo u činjenici da je domaća agencija, nezavisna od bilo koje druge agencije ili grupe agencija. Mi pružamo usluge i domaćim i međunarodnim klijentima.


Naš cilj je - povećati uspješnost klijenta, a ostvarujemo ga na najbolji mogući način - postizanjem izuzetnih rezultata, jer mi smo most između klijenata i medija.

Projekti