Bulb Art Studio

Bulb Art Studio

www.bulbartstudio.com

B.Mutevelica 7

Sarajevo, BiH

Bulb Art Studio je mala agencija sa sjedištem u Sarajevu. Naš recept je jednostavan, u svaku kampanju treba dodati dozu umjetnosti i ona će biti drugačija od ostalih. Kao takva ima šansu da ostavi trag kako na pojedinca tako i na društvo u cjelini.
Za nas je improvizacija i eksperimentisanje majka znanja. Stoga naš meni uvijek bude obogačen sa novim sastojkom koji nije poznat na tržištu.
Ukoliko klijent želi "Švedski stol" mi smo tu da na što efektivniji način i uz što efikasnije korištenje resursa uvežemo ljude na tržištu Bosne i Hercegovine kako bi kampanja imala što jaci i veći doseg.


Jasmin Šaković - Fotograf & Kreativni direktor @ Bulb Art Studio

Projekti